Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální seminář 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102XFS1 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Cvičící:
Antonín Mikš, Jiří Novák, Jan Trejbal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tento předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie, jako doplněk ke kurzu fyziky 102FY1G. Obsahem semináře je prohloubení znalostí ze základního kurzu fyziky (102FY1G) a aplikace těchto znalostí na řešení konkrétních fyzikálních problémů. Předmět je velmi vhodný jako doplněk k přednáškám z předmětu Fyzika 1G (102FY1G) a jako příprava ke zkoušce.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Mechanika hmotných bodů a deformovatelných těles. Diskrétní a spojitý model látek. Pohyb hmotného bodu a tuhého tělesa. Gravitační pole. Deformace pevných látek. Kmity a vlny. Akustika. Hydromechanika. Termodynamika. Elektřina a magnetismus. Předmět má charakter početních seminářů, na kterých se studenti naučí aplikovat teoretické poznatky z fyziky na řešení některých jednodušších příkladů z technické praxe a osvojí si tak základní metodiku a postupy, se kterými se při řešení inženýrských problémů v praxi budou setkávat.

Cíle studia:

Cílem semináře je prohloubit znalosti ze základního kurzu fyziky (102FY1G)

Studijní materiály:

1. Novák J., Novák P., Pokorný P. Fyzika - sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2017.

2. Novák J., Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

3. Drchalová J. Fyzika.Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006

4. Mikš A., Novák J.: Fyzika 1. ČVUT, Praha 2013.

5. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Prométheus Praha 2001

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/fyzikalni-seminar-1
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1829606.html