Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102XFS Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Demo, Mária Domonkos, Jiří Konfršt, Jiří Novák, Pavel Novák, Petr Pokorný, Petra Tichá, Jan Trejbal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tento předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, jako doplněk ke kurzu fyziky 102FYI. Obsahem semináře je prohloubení znalostí ze základního kurzu fyziky a aplikace těchto znalostí na řešení konkrétních fyzikálních problémů v oblasti mechaniky a termodynamiky. Cvičení má charakter početního semináře.

Předmět je velmi vhodný jako doplněk k přednáškám z předmětu Fyzika (102FYI) a jako příprava ke zkoušce.

Požadavky:

povinná účast na semináři, řešení průběžně zadávaných úkolů,

absolvování zápočtové písemky

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Základy mechaniky hmotných bodů. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. Mechanika deformovatelných těles. Hydromechanika. Kmitání a vlnění. Základy termodynamiky. Vedení tepla.

Cíle studia:

Cílem semináře je prohloubení znalostí studentů základního kurzu fyziky a aplikace těchto znalostí na řešení konkrétních fyzikálních problémů v oblasti mechaniky a termodynamiky.

Studijní materiály:

[1] Novák J., Novák P., Pokorný P.: Fyzika - Sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2023

[2] Drchalová J.: Fyzika. Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006

[3] Novák J.: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

[4] Horák Z., Krupka F. Fyzika, SNTL, Praha 1976

[5] Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics Extended, 10th Edition, 2013

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/fyzikalni-seminar
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1829206.html