Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Měření ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102YMES Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Petr Semerák
Přednášející:
Petr Semerák
Cvičící:
Petr Semerák, Petra Tichá, Vítězslav Vydra
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními měřicími metodami ve stavebnictví. Na praktických laboratorních úlohách si po skupinách vyzkouší práci s moderními měřicími přístroji a aparaturami při zjišťování elastických a deformačních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí, měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací, měření optických vlastností materiálů, propustnosti a odrazivosti materiálů, určování fotometrických a spektrálních charakteristik světelných zdrojů, měření termofyzikálních parametrů stavebních materiálů

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Měření součinitele tepelné vodivosti

Měření modulu pružnosti

Měření propustnosti a odrazivosti materiálů

Měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací

Měření fotometrických a spektrálních charakteristik světelných zdrojů

Osnova cvičení:

5 cvičení:

Měření součinitele tepelné vodivosti

Měření modulu pružnosti

Měření propustnosti a odrazivosti materiálů

Měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací

Měření fotometrických a spektrálních charakteristik světelných zdrojů

Cíle studia:

Na praktických laboratorních úlohách si studenti osvojí potřebné dovednosti pro měření vybraných fyzikálně-technických parametrů materiálů a konstrukcí (zjišťování elastických a deformačních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí, měření a spektrální analýza zvuku, hluku a vibrací, měření optických vlastností materiálů, propustnost a odrazivost materiálů, barva povrchů, fotometrická a spektrální charakteristika světelných zdrojů, měření termofyzikálních parametrů stavebních materiálů, moderní metody měření rozměrů a tvaru stavebních prvků a konstrukcí), které jsou důležité pro určování spolehlivosti a jakosti - hlavně v oblasti posuzování stavebních konstrukcí a materiálů. Důraz je kladen na moderní digitální měřicí metody a využití elektrických metod pro měření neelektrických veličin, což usnadňuje počítačové zpracování naměřených výsledků.

Studijní materiály:

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009

[2] Michalko, O. – Mikš, A. – Semerák, P. – Klečka, T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů. ČVUT 1998

[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967.

[4] Horák Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha 1958.

[5] Habel J.a kol: Světelná technika a osvětlování. FCC Public, Praha1995

[6] Fuka J.-Havelka B: Optika. SPN, Praha.

[7] Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.

[8] Toman, J. – Semerák, P.: Fyzika 10 Praktická cvičení. ČVUT 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821906.html