Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie slévání a tváření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331506 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků, protlačků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.

Požadavky:

Základy technologie I, Technologie I,

Platí pro LS 2014/15

Podmínky udělení zápočtu:

100% účast na cvičeních

Termíny odevzdání projektů:

1. odevzdaná verze všech projektů - nejpozději do 15.5.2015

Nejzašší termín odevzdání oprav do 29.5.2015

Osnova přednášek:

1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením

2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení

3. Postup výroby výkovků, protlačků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení

4. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků

5. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně

6. Volba složení litin. Strukturní diagramy. Kriteria hodnocení litin.

7. Příklady návrhu přídavků, úkosů, modelů a jederníků.

8. Příklady návrhu a výpočtu vtokových soustav a nálitků.

9. Slévárenské formovací a jádrové směsi.

10. Metody zhutňování a vytvrzování slévárenských form a jader.

11. Slévárenské tavící pece. Výpočet kapacity a vsázky.

12. Způsoby tepelného zpracování, dokončování a kontroly odlitků.

Osnova cvičení:

Individuální zpracování návrhu výroby tlakového odlitku, odlitku litého gravitačním litím do pískové formy, výkovku nebo výlisku

Cíle studia:

naučit se navrhovat speciální nástroje, vytvářet výrobní postupy a plánovat výrobu

Studijní materiály:

- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984, - Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,

- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,

- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

webovské stránky předmětu

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C31506
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821606.html