Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přípravky a nástroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332056 KZ 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně. Postupy výroby výkovků. Přesnost, polotovary, užívaná zařízení. Postupy výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení. Postupy výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení. Výlisky z plastů. Samostatné zpracování podkladů pro výrobu odlitku, výkovku nebo výlisku. Postup výroby výkovku. Kovací technologie. Kovací stroje a zařízení.

Požadavky:

Technologie I

Osnova přednášek:

1. Zásady volby technologie pro výrobu polotovarů plošným a objemovým tvářením

2. Postup výroby výlisků. Lisovací technologie, tvářecí stroje a zařízení

3. Postup výroby výkovků. Přesnost, polotovary, používaná zařízení

4. Postup výroby svarků. Výrobní postupy, přídavné materiály, užívaná zařízení

5. Zásady volby technologie pro výrobu odlitků

6. Příprava výroby a výrobní postupy ve slévárně

7. Přesnost, přídavky, úkosy, vtoky, nálitky, vsázka

Osnova cvičení:

Individuální zpracování návrhu výroby odlitku, výkovku nebo výlisku

Cíle studia:

naučit se navrhovat speciální nástroje, vytvářet výrobní postupy a plánovat výrobu

Studijní materiály:

- Vígner, M.-Zelenka, A.-Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL/ALFA,1984, - Zelenka, A.- Král,M.:Projektování výrobních systémů.Vydavatelství ČVUT Praha, 1995,

- Kotouč, J. a kol.: Tvářecí nástroje,Vydavatelství ČVUT Praha, 1993,

- Král, M.: Projektování výrobních procesů I.Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

- Král, M. a kol.: Projektování výrobních procesů. Návody ke cvičení. Vydavaatelství ČVUT, 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821506.html