Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podnikové informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381174 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Student po absolvování předmětu bude mít základní přehled o významu, funkcích a architektuře podnikových informačních systémů ( PIS). Bude schopen se aktivně podílet na rozhodování rozvoji podnikové informatiky, implementaci PIS a jeho efektivním využívání. Na seminárních cvičeních získá praktické dovednosti při formulaci informačních potřeb manažerů výrobních podniků, hodnocení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS, modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcIng. PIS, ochrana a bezpečnost PIS, manažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů Sysklass, MFG/Pro, SAP a Business Navigation.

Osnova cvičení:

Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS, modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcIng. PIS, ochrana a bezpečnost PIS, manažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů Sysklass, MFG/Pro, SAP a Business Navigation.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

1.Basl, J.: Podnikové informační systémy. Grada PublishIng. 2007

2.Gála, L., Pour, J., Toman, P.: Podniková informatika. Grada PublishIng., 2006

3.Molnár Z., . Podnikové informační systémy, ČVUT, 2009

Další doporučená literatura:

Laudon, K., Laudon, J.: Management Information Systems. ManagIng. the Digital Firm. Pren-tice Hall, 2004

Časopisy:

Business World, Computer World, IT System, Systémová Integrace

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821006.html