Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie povrchových úprav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332038 KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Obsahem předmětu TPU je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. TPU se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou také ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.

Požadavky:

Vypracování praktického referátu

Vypracování a prezentace semestrální práce

Úspěšné absolvování zápočtového testu

Účast na exkurzi (-ích)

Docházka - maximálně 2 omluvené absence

Osnova přednášek:

1. Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru

2. Základy koroze, rozdělení a její druhy

3. Protikorozní ochrany ve strojírenství

4. Předúpravy mechanické a předúpravy chemické (elektrochemické)

5. Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení, konverzní povlaky a vrstvy

6. Povlaky z nátěrových hmot a plastů, smaltování, anorganické nátěry

7. Ekologické aspekty povrchových úprav, technologičnost konstrukce, provozy povrchových úprav

Osnova cvičení:

1. Úvod do povrchových úprav, zadání semestrálních prací, bezpečnost práce

2. Základy koroze, rozdělení a její druhy

3. Předúpravy mechanické

4. Předúpravy chemické (elektrochemické)

5. Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika

6. Žárové pokovení

7. Konverzní povlaky a vrstvy

8. Povlaky z nátěrových hmot a plastů

9. Ekologické aspekty povrchových úprav

10. Základní metody zkušebnictví v oboru PÚ

11. Exkurze

12. Exkurze

13. Prezentace závěrečných prací, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s technologiemi povrchových úprav ve strojírenství.

Studijní materiály:

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819906.html