Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy chladicí techniky a tepelných čerpadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151158 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Názvosloví v chladicí technice, tepelné diagramy a parní tabulky chladiv. Jednostupňový tepelný oběhy parní (kompresorový). Úvod do vícestupňových oběhů parních a oběhů absorpčních, proudových a plynových. Základní chladiva, jejich rozdělení, značení, vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí. Úvod do tepelných čerpadel a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Akumulace tepla, Zdroje nízkopotenciálního tepla a pohony tepelných čerpadel. Legislativa ČR a EU týkající se chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Požadavky:
Osnova přednášek:

?Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.

?Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.

?Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem,

?Jednostupňový oběh parní s vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem

?Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky.

?Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.

?Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití..

?Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.

?Tepelná čerpadla v otopném systému.

?Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody.

?Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.

?Akumulace tepla. Pohony tepelných čerpadel.

?Průmyslová tepelná čerpadla

?Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel

Osnova cvičení:

?Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.

?Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.

?Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem,

?Jednostupňový oběh parní s vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem

?Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky.

?Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.

?Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití..

?Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.

?Tepelná čerpadla v otopném systému.

?Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody.

?Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.

?Akumulace tepla. Pohony tepelných čerpadel.

?Průmyslová tepelná čerpadla

?Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80?01?03126?8

2.Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819706.html