Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kybernalita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-KYB.1 ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti se seznámí se základy legislativy a mezinárodními aktivitami v oblasti potírání kybernetické kriminality. Studenti porozumí klasifikacím útoků a systémům pro sledování a monitorování provozu počítačových systémů v kyberprostoru. Rovněž se seznámí s aktivitami útočníků a jejich chováním. Předmět se bude zabývat i otázkami spolupráce složek státu a subjektů zabývajících se ochranou kyberprostouru (zejména pak CSIRT a CERT týmy).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do kybernality.

2. Právní normy regulující kyberprostor.

3. Regulace činnosti ISP.

4. Smlouvy a licence.

5. Autorská práva.

6. Botnet.

7. Kybernetické útoky (hacking, cracking, malware).

8. Kybernetické útoky (krádeže dat, DoS, DDoS, cyberstalking, aj.).

9. Kybernetické útoky (finančně zaměřené útoky typu - phishing pharming, mobile phishing).

10. Hry a sociální sítě.

11. Činnost orgánů činných v trestním řízení.

12. Zákon o kybernetické bezpečnosti.

13. CERT/CSIRT. Public Private Partnership. Shrnutí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět si klade za cíl poskytnout znalosti problematiky kybernetických útoků, systémů pro jejich sledování a vyhodnocování, a dále přináší přehled související legislativy. Také seznamuje studenty s principy útoků na síti a způsoby, jak se proti nim bránit na organizační úrovni.

Studijní materiály:

1. CASEY, E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet, Second Edition. London : Academic Press, 2004. 677 s. ISBN 0-12-163104-4.

2. ENISA. Botnets: Measurement, Detection, Disinfection and Defence. http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/botnets/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence.

3. GŘIVNA, T., POLČÁK, R. (eds.) Kyberkriminalita a právo. Praha : Auditorium s.r.o., 2008, 220 s. ISBN 978-80-903786-7-4.

4. HARLEY, D., SLADE, R. ''Viruses Revealed''. McGraw-Hill, 2001. ISBN 0072130903.

5. JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 288 s ISBN 978-80-247-1561-2.

6. KLANDER, L., RENEHAN, E. J. ''Hacker Proof : The Ultimate Guide to Network Security''. Jamsa Press, 1997. ISBN 188413355X.

Poznámka:

původní omezení nabídky: 9CIZI,N,A,2 # MI,N,A,2 // https://courses.fit.cvut.cz/MI-KYB/index.html

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-KYB/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1800906.html