Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biomedicínské senzory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M34BMS Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět A6M34BMS může při kontrole studijních plánů nahradit předmět X34BMS
Předmět A6M34BMS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět X34BMS (vztah je symetrický)
Podmínkou zápisu na předmět A6M34BMS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět A6M34BMS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět X34BMS (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Miroslav Husák
Přednášející:
Adam Bouřa, Miroslav Husák
Cvičící:
Adam Bouřa, Miroslav Husák
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Senzory a mikrosenzory využitelné v biomedicíně.Fyzikální principy činnosti polovodičových senzorů a mikrosenzorů, klasifikace, parametry, navrhování, integrace, zpracování senzorových signálů, linearizace, kalibrace, inteligentní senzory, aplikace senzorů (teplotní, tlakové, optoelektronické, optické vláknové, senzory záření, chemické a biochemické, mechanických veličin, průtokoměry,..), mikroaktuátory a mikrosystémy v medicíně, nanotechnologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M34BMS

Požadavky:

http://www.micro.feld.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Senzory a mikrosenzory, materiály, biokompatibilita - rozdělení, klasifikace, vlastnosti

2. Parametry senzorů, charakteristiky, statické a dynamické parametry, kalibrace, aplikace senzorů v medicíně

3. Senzory tlaku - piezoodporové, piezoelektrické, kapacitní, pn přechod, s Hallovým senzorem, optické tlakové senzory

4. Senzory mechanických veličin - tenzometry, akcelerometry, taktilní senzory

5. Senzory teploty diskrétní a integrované, inteligentní, senzory pro nízké teploty

6. Senzory pro měření magnetických veličin. Magnetorezistor, Hallův a feromagnetický senzor

7. Senzory průtoku a vlhkosti

8. Mikrosenzory pro monitorování záření

9. Mikrosenzory pro monitorování chemických veličin

10. Mikrosenzory pro monitorování biochemických veličin (biosenzory)

11. Inteligentní senzory

12. Mikroaktuátory a mikromanipulátory pro medicinu

13. Mikrosystémové technologie, nanotechnologie, nanosystémy a nanosenzory v medicíně

Osnova cvičení:

1. Návrh senzorového systému, výběr senzorů

2. Měření parametrů vybraných typů senzorů

3. Měření teploty s různými typy teplotních mikrosenzorů

4. Tlakové mikrosenzory

5. Kapacitní mikrosenzory

6. Senzorový systém s infrapasivním senzorem

7. Indikátor hořlavých plynů a alkoholu

8. Měření průtoku plynů

9. Mikroprůtokoměry

10.Bezkontaktní přenos dat se senzorů

11.pH mikrosenzor

12.Magnetická měření

13.Bezkontaktní měření polohy

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Husák, M.: Mikrosystémy. Academia 2008.

2. J. Fraden: Handbook of modern sensors,2nd ed. , Springer Verlag, 1997

3. Ursula, E. - Spichiger,K.: Chemical Sensors and Biosensors for Medical and Biological Applications. Wiley-VCH, Weinheim 1998

4. Prezentace přednášek na web stránkách

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A6M34BMS
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1795206.html