Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování ocelových konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131120 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí

Požadavky:
Osnova přednášek:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí

Osnova cvičení:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha

Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha

Janatka J., Přímé tenkostěnné nosníky, 1961, SNTL Praha

Brát V., Stejskal V., Votípka F., Základy dynamiky strojů a konstrukcí,1979, ČVUT Praha

ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1794706.html