Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Transportní technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132020 KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

V předmětu bude podán stručný přehled v oboru transportních zařízení (dopravníky, jeřáby, výtahy), zemědělských a stavebních strojů. Důraz bude kladen na zásady při stavbě těchto strojů, tj. skladbu agregátů a jejich vzájemné vazby. Budou procvičovány základní konstrukční kroky a funkční výpočty nutné při stavbě těchto strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Hnací ústrojí, motory, převody, spojky

Pojezdová ústrojí, podvozky , tratě

Zdvihací ústrojí

Nosné konstrukce

Pásové válečkové a další tratě pro přepravu materiálu

Specifika konstrukce a předpisů pro výtahy

Specifika konstrukce zemědělských strojů a stavebních strojů

Osnova cvičení:

Hnací ústrojí, motory, převody, spojky

Pojezdová ústrojí, podvozky , tratě

Zdvihací ústrojí

Nosné konstrukce

Pásové válečkové a další tratě pro přepravu materiálu

Specifika konstrukce a předpisů pro výtahy

Specifika konstrukce zemědělských strojů a stavebních strojů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Cvekl,Z., Janovský,L., Podivínský,V., Talácko,J. : Teorie dopravních a manipulačních

zařízení, 1984, ČVUT Praha

Voštová,V.: Teorie stavebních strojů, 1992, ES ČVUT Praha

Hofman,J.: Zemědělské stroje. Stroje pro živočišnou výrobu I., 1968, vydav. ČVUT,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1794606.html