Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Průmyslová energetika a teplárenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151090 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Nároky na energii. Hospodaření energií, energetická náročnost a ekonomika průmyslové energetiky. Elektrická, tepelná a tlaková energie v průmyslu - výroba, rozvod, využití. Energetická zařízení průmyslových závodů - teplárny, výtopny, kompresorové stanice. Akumulace a využití odpadního tepla v průmyslu.Průmyslové vytápění a větrání. rozvod tepla a předávací stanice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úkoly průmyslové energetiky a teplárenství

2. Volba koncepce tepelné centrály (PTC).

3. Výtopna ? teplárna.

4. Oběhy PTC v T ? s diagramu.

5. Palivové hospodářství.

6. Požadavky na kotle pro PTC.

7. Kotle pro výtopny, pro teplárny, fluidní kotle.

8. Akumulace tepla.

9. Vlastní spotřeba el. energie v PTC. Odběr el. energie z ES (el. soustava).

10. Vytápění a větrání průmyslových závodů.

11. Odpadní teplo ? hlavní zdroje, možnosti využití.

12. Průmyslové odpady a jejich termická likvidace.

Osnova cvičení:

1. Úkoly průmyslové energetiky a teplárenství

2. Volba koncepce tepelné centrály (PTC).

3. Výtopna ? teplárna.

4. Oběhy PTC v T ? s diagramu.

5. Palivové hospodářství.

6. Požadavky na kotle pro PTC.

7. Kotle pro výtopny, pro teplárny, fluidní kotle.

8. Akumulace tepla.

9. Vlastní spotřeba el. energie v PTC. Odběr el. energie z ES (el. soustava).

10. Vytápění a větrání průmyslových závodů.

11. Odpadní teplo ? hlavní zdroje, možnosti využití.

12. Průmyslové odpady a jejich termická likvidace.

Cíle studia:

Získat znalosti o základních požadavcích na průmyslový energetický zdroj, transformace a rozvody energie.

Schopnost navržení základních parametrů zdroje z požadavků na energie a okrajové podmínky lokality a legislativy.

Studijní materiály:

Kolovratník M., Dlouhý T., Hrdlička F. : Průmyslová energetika, ČVUT, fakulta strojní 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1791106.html