Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Části a mechanismy strojů II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131517 Z,ZK 7 3P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a jejich aplikace u ozubených převodů, os a hřídelů, valivých a kluzných ložisek, hřídelových spojek.

Požadavky:

Zápočet:

- pravidelná docházka na cvičení, průběžná aktivní činnost na cvičeních,

- vypracování a odevzdání zadaných konstrukčních úloh v souladu s požadavky na ně kladenými a v souladu s harmonogramem cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Podklady TZSI

2) Podklady STR-KPP

3) Podklady STR-IAT, TŽP, EPT

Cíle studia:

Získání teoretických, praktických poznatků a základních konstrukčních návyků pro navrhování strojních součástí a jejich skupin v návaznosti na předmět Části a mechanismy strojů I a s využitím znalostí z předmětů mechanika, pružnost a pevnost, strojírenské konstruování.

Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování. strojních součástí, montážních jednotek, především

v oblasti mechanických převodů a pohonů.

V rámci navazujících cvičení praktická realizace poznatků v rámci řešení komplexních konstrukčních úloh zaměřených na pohonné systémy, včetně vypracování předběžných návrhů, hledání optimálních variant řešení, kontrolních výpočtů a výkresové dokumentace. Konfrontace ručních výpočtů s výpočty na PC.

Studijní materiály:

*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Spoje a spojovací součásti. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 2008

*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003

*Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004

*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. svazek. Praha: SNTL, 1989

*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů, 2. svazek. Praha: SNTL, 1990

*Moravec, V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex a.s., 2001

*Neckářová, J.; Doskočil, L.: Potrubí a armatury. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1978

*Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1777806.html