Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311108 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Úvod. Modelování. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot. d'Alembertovy rovnice. Setrvačné účinky pohybu tělesa. Vyvažovaní rotujících těles. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles. Dresic. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání. Ráz těles.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod.

Modelování.

Dynamika soustav hmotných bodů.

Dynamika tělesa.

Geometrie hmot.

d'Alembertovy rovnice.

Setrvačné účinky pohybu tělesa.

Vyvažovaní rotujících těles.

Metoda uvolňování.

Newton-Eulerovy rovnice.

Dynamika soustav těles.

Dresic.

Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti.

Volné kmity.

Vynucené kmity buzené harmonickou silou.

Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení.

Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání.

Ráz těles.

Osnova cvičení:

Úvod.

Modelování.

Dynamika soustav hmotných bodů.

Dynamika tělesa.

Geometrie hmot.

d'Alembertovy rovnice.

Setrvačné účinky pohybu tělesa.

Vyvažovaní rotujících těles.

Metoda uvolňování.

Newton-Eulerovy rovnice.

Dynamika soustav těles.

Dresic.

Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti.

Volné kmity.

Vynucené kmity buzené harmonickou silou.

Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení.

Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání.

Ráz těles.

Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.

M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.

V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.

K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta.

F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1777306.html