Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika pro technology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311004 Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Zvládnutí sestavení mechanického a matematického modelu statiky, kinematiky a lineární dynamiky mechanické soustavy a jejich řešení.

Požadavky:

Během semestru zadány 3 referáty na řešení 3 příkladů, které typově odpovídají zkoušce. Řešení příkladů požadováno ve formě písemně vypracovaného řešení. Postup řešení a výsledky kontrolovány cvičícím.

Osnova přednášek:

1. Úvod ? ukázka užití v praxi. Modelování. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly. Silová dvojice.

2. Uložení tělesa v rovině. Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině.

3. Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru.

4. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Analytické řešení soustav.

5. Vnitřní silové účinky. Pasivní odpory. Soustavy s pasivními odpory.

6. Kinematika bodu. Kinematika tělesa. Transformace souřadnicového systému. Základní pohyby.

7. Základní pohyby. Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa.

8. Řešení kinematiky soustav těles. Dynamika soustav hmotných bodů.

9. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot.

10. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles.

11. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity.

12. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity buzené harmonickou silou a rotující nevyvážené hmoty.

13. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Vlastní tvary kmitání.

Osnova cvičení:

1. Úvod ? ukázka užití v praxi. Modelování. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly. Silová dvojice.

2. Uložení tělesa v rovině. Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině.

3. Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru.

4. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Analytické řešení soustav.

5. Vnitřní silové účinky. Pasivní odpory. Soustavy s pasivními odpory.

6. Kinematika bodu. Kinematika tělesa. Transformace souřadnicového systému. Základní pohyby.

7. Základní pohyby. Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa.

8. Řešení kinematiky soustav těles. Dynamika soustav hmotných bodů.

9. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot.

10. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles.

11. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity.

12. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity buzené harmonickou silou a rotující nevyvážené hmoty.

13. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Vlastní tvary kmitání.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Valášek M., Stejskal V., Březina J.: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.

2.Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.

3.M. Valášek a kol.: Mechanika C, rukopis, ČVUT, Praha 2004 ? skripta v přípravě.

4.K. Juliš, O. Tepřík, A. Slavík: Statika, SNTL, Praha 1987 - učebnice.

5.Brát, V., Rosenberg, J., Jáč, J.: Kinematika, SNTL, Praha, 1984 - učebnice.

6.Brousil, J., Slavík, J., Zeman, V.: Dynamika, SNTL, Praha 1989 ? učebnice.

7.Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika I. díl, Statika a Kinematika ? technický průvodce, SNTL, Praha, 1986.

8.K. Juliš, R. Brepta a kol.: Mechanika II. díl, Dynamika, Technický průvodce, SNTL, Praha 1986.

9.Beer F.P., Johnson E.R.: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1754906.html