Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biologická degradace staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XBDS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Zuzana Rácová, Pavla Ryparová
Přednášející:
Zuzana Rácová, Pavla Ryparová
Cvičící:
Zuzana Rácová, Pavla Ryparová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismy degradace stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organismy a živočichy. Přítomností mikroorganismů bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb sebou nese i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době stále více studovaná problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších prostředků pro ochranu staveb. Dále jsou studenti seznámeni s praktickými ukázkami z terénních výzkumů.

Požadavky:

Základní znalost chemie a biologie na úrovni střední školy.

Osnova přednášek:

Rozdělení degradačních činitelů

Podmínky výskytu mikroorganismů v konstrukcí

Degradace anorganických materiálů (silikátové materiály, omítkoviny, sklo, keramika …)

Degradace organických materiálů (dřevo, papír, hliněné omítky ...)

Degradace historických materiálů

Praktické ukázky z terénních výzkumů

Osnova cvičení:

Identifikace mikroorganismů z reálných konstrukcí

Degradace vybraných materiálů - dle zaměření bakalářských a diplomových prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismy degradace stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organismy a živočichy. Přítomností mikroorganismů bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb sebou nese i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době stále více studovaná problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších prostředků pro ochranu staveb. Dále jsou studenti seznámeni s praktickými ukázkami z terénních výzkumů.

Studijní materiály:

Wasserbauer, R. Biologické znehodnocení staveb. Praha: ABF - Arch, 2000. ISBN 80-86165-30-2.

Witzany, J.; Wasserbauer, R.; Čejka, T.; Kroftová, K.; Zigler, R., Obnova rekonstrukce staveb. Poruchy, degradace, sanace, Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=semestr&type=LS&kod=124XBDS
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1693806.html