Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technická zařízení budov 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TBA2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry, druhy větrání, přirozené větrání, nucené větrání, zpětné využití tepla, klimatizace, umělé osvětlení, zdroje světla, svítidla, elektroinstalace, ochrana proti blesku

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry. Hygienické požadavky kladené na vnitřní prostředí budov. Kriteria a požadavky pro návrh vzduchotechnickcých soustav. Druhy větrání-přirozené větrání. Soustavy nuceného větrání-zpětné využití tepla.

Prvky vzduchotecnických soustav. Soustavy klimatizace. Poruchy při provozu vzduchotechniky. Umělé osvětlení, veličiny, sdružené osvětlení. Zdroje světla.Výpočtové metody. Vnější a vnitřní elektrorozvody.

Ochrana před bleskem.

Osnova cvičení:

Vnitřní prostředí. Bytové větrání. Centrální systémy vzduchotechniky. distribuce vzduchu. Návrh trasy vzduchotechnickcého potrubí. Základní změny stavů vzduchu a Molierův diagram. Návrh provozních stavů vzduchotech. jednotky(2 cvičení). Návrh vzduchotechnické jednotky. Elektrorozvody v objektu. Světelné, zásuvkové a spotřebičové obvody. Umělé osvětlení (zápočtový test). Konzultace a zápočet.

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech větrání a klimatizace v návaznosti na energetickou náročnost objektu.a kvalitu vnitřního prostředí. V druhé části se student seznámí se základy umělého osvětlení a elektrorozvodů

Studijní materiály:

Technická zařízení budov 40 : Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody / Lidmila Marková, Zuzana Vyoralová; Centnerová, Papež, Větrání a klimatizace - Cvičení.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1688506.html