Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Informatics for Engineers

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371130 Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Meanings of Information. Information theory. Channel

capacity. Coding theory. Data coding, markup languages, XML

Cryptography. OSI Reference Model. Transmission media (

metallic, optical, wireless). Data link layer. Network

layer, communication protocols, TCP/IP suite. Digitization

of analog signals. Quantum information. Genetic information

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction. Meanings of Information. Information

measure. Uncertainity, Entropy, Transinformation.^

2. Communication channel, signal, noise. Discrete channel,

capacity, noise.^

3. Continuous channel. Logarithmic scale units used in

telecommunication. ^

4. Coding. Theory, classification. Optimal codes, data

compression. Error detection and correction codes.^

5. Data coding. Coding of numbers and texts. Unicode.

Markup languages, XML.^

6. Cryptography. Public key infrastructure. Certification

authority.^

7. ISO/OSI reference model. TCP/IP architecture.

Transmission media.^

8. Transmission line. Structured cabling.^

9. Baseband and broadband cabling. Data coding, Modulation.^10. Optical transmission. Wireless transmission.^

11. Data link layer. Frames. MAC addresses. LAN

technologies.^

12. Network layer. Routing, TCP/IP protocol suite.^

13. Digitization of analog data. Pulse code modulation (G.

711). Voice over IP.^

14. Quantum information, quantum computing. Genetic

information, genetic code.^

Osnova cvičení:

1. Introduction. Communication channel. OSI reference model

^

2. Transmission line. Metallic cabling.^

3. Optical cabling, wireless transmission.^

4. Data link layer. Serial communication. ^

5. Network layer. Communication protocols. TCP/IP

architecture. ^

6. Securing information. Cryptography.^

7. Application protocols. Typical Examples.^

Cíle studia:

Meanings of Information. Information theory. Channel

capacity. Coding theory. Data coding, markup languages, XML

Cryptography. OSI Reference Model. Transmission media (

metallic, optical, wireless). Data link layer. Network

layer, communication protocols, TCP/IP suite. Digitization

of analog signals. Quantum information. Genetic information.

Studijní materiály:

1. Kocourek, P.: Přenos informace, skriptum FEL ČVUT

2. Svoboda, J. - Šimák, B. - Zeman, T. : Základy teleinformatiky, skriptum FEL ČVUT

3. Vajda, I.: Teorie informace, skritpum FJFI ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1642806.html