Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project and 3D CAD

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E212023 KZ 3 0P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Základy práce se systémem CATIA V5 (objemové a plošné modelování, sestavy, výkresová dokumentace, FEM analýzy). Samostatná práce v rozsahu modelování nápravy silničního dopravního prostředku a provedení příslušných výpočtů.

Požadavky:

Schopnost pracovat s PC Windows, bezporblémová komunikace v angličtině, obecné znalosti z deskriptivní geometrie, technologie, konstruování a mechaniky tuhých a poddajných těles.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvent předmětu zvládá samostatnou práci se systémem CATIA V5 a potvrzuje svou schopnost syntetizovat znalosti ze souvisejících předmětů a oblastí v přípravě konstrukčního celku.

Studijní materiály:

Poskytuje Ú12120.

Poznámka:
Další informace:
http://uc12120.fsid.cvut.cz/pro2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1528006.html