Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Microelectronics in Vehicles

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E211105 Z,ZK 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

The subject is focused on the basics of microelectronics, its use in intelligent devices (sensors and actuators, ECUs) and their applications in cars. The other topics like in-vehicle data communication are included as well.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Lectured topics

1. Electronics basics

2. Microprocessor basics

3. Sensors of physical quantities

4. Intelligent sensors and actuators, their structure and functionality

5. Communication among intelligent devices (CAN, LIN, .)

6. Electronic Control Units, structure and functionality

7. Communication among intelligent devices (CAN, LIN, .) (2 hours)

8. Electronic Control Units, structure and functionality (1 hour)

Osnova cvičení:

Laboratory Exercises

(Each exercise 1,5 hours)

1. Operational amplifiers

2. Temperature measurement

3. Pressure measurement

4. Mass airflow measurement

5. Accelerometer and gyro

6. Torque Measurement

7. Basic microcontroller programming

8. Subroutine call, interrupt service

9. Microcontroller peripherals and their use

Cíle studia:
Studijní materiály:

Lecturing materials and hand-outs

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1526006.html