Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softwarové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SWI KZ 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět vysvětluje nezbytné techniky softwarového inženýrství tvorby složitých softwarových aplikací s použitím objektové technologie. Vývojový proces softwaru je vysvětlován jako spojení tvorby systému, zajištění požadavků na kvalitu a projektový management s pomocí různých technik. Navíc je také vykládán programovací jazyk Smalltalk, jehož prostředí slouží jako demonstrační pomůcka pro přednášené nástroje a techniky.

Požadavky:

Algoritmizace, databáze, schopnost programovat v nějakém objektovém programovacím jazyku.

Osnova přednášek:

1. ICT management a jeho vztah k informační a business strategii podniku.

2. Životní cyklus ICT projektu z pohledu manažera.

3. Podpůrné procesy nezbytné pro řízení softwarových projektů, organizace softwarové firmy.

4. Manažerská dokumentace, úkony potřebné pro zahájení projektu.

5. Vlastní softwarový projekt, softwarová konstrukce a fáze předání uživateli.

6. Uzavření projektu, systémová a organizační podpora. Měření kvality projektu.

7. Zadání softwarových projektů.

8. Přístup MDA, transformace modelů během projektování.

9. Agilní přístup k modelování a implementaci informačních systémů.

10. Techniky získávání znalostí ze zadání, vedení interview při sestavování a validaci procesního modelu.

11. Otázka kvality a vyspělosti ICT procesů. Přístup CMM a ITIL.

12. Úloha CASE nástrojů při konzultační a analytické práci. Základy metamodelování a úvod do ontologií.

Osnova cvičení:

1.-6. Prezentace přednášené látky.

7. Zadání semestrálních projektů.

8.-10. Úvod do prostředí jazyka Smalltalk.

11.-12. Obhajoby semestrálních projektů.

Cíle studia:

Znalosti:

Student bude znát teoretický základ technik tvorby softwaru z pohledu procesů ICT a jejich řízení.

Schopnosti:

Student bude schopen aplikovat uvedené metody a techniky v ekonomii i jiných oblastech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Merunka V.: Datové modelování, Alfa Publishing, Praha, 2007, ISBN 80-86851-54-0.

[2] Merunka Vojtěch, Pergl Robert, Pícka Marek: Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů, ČZU Praha, 2005, ISBN 80-213-1352-8.

Doporučená literatura:

[3] Ambler S.: The Object Primer 3rd Edition, Agile Model Driven Development with UML 2, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-54018-6.

[4] Ambler, Scott W.: Process Patterns - Buiding Large-Scale Systems Using OO Technology, Cambridge University Press - Managing Object Technology Series 1998, ISBN 0-521-64568-9.

[5] Ambler, Scott W.: More Process Patterns - Delivering Large-Scale Systems Using OO Technology, Cambridge University Press - Managing Object Technology Series 1999, ISBN 0-521-65262-6.

[6] Liping Liu, Borislav Roussev et al.; Management of the Object-Oriented Development Process - Part 15: BORM Methodology, ISBN 1-59140-605-6.

[7] Wikipedia, www.uml.org, www.omg.org

[8] Software Engineering Vocabulary, http://pascal.computer.org/sev_display/index.action

Poznámka:

Rozsah=prednasky+cviceni:2p+2c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet150505.html