Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování ocelových konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131119 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

- výpočetní metody, projektování OK

- zatížení OK, základní druhy namáhání

- pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů, únosnost na únavu

- přetvoření konstrukcí, výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí

- dynamika ocelových konstrukcí

Požadavky:

- základní znalosti mechaniky, pružnosti pevnosti

Osnova přednášek:

- zásady navrhování OK, technická zpráva, normy pro výpočet OK

- metody pro řešení staticky neurčitých soustav - přehled

- kombinace zatížení, únosnost při únavě, stabilita polohy, lokální ohyb

- výpočet podle II. skupiny mezních stavů použitelnosti

- výpočtové hodnoty materiálů a spojů

- deformace konstrukcí, posuvy uzlů, doba útlumu konstrukce

- řešení rámových konstrukcí, deformační metoda, metoda počátečních parametrů

- příčinkové čáry staticky neurčitých konstrukcí, kinematická metoda

- tenkostěnné nosníky. Střed smyku, smykové napětí

- rovnoměrný krut nosníků s průřezy uzavřenými,

- nerovnoměrný krut nosníků s průřezy otevřenými

- metoda konečných prvků, program DEFORM

- dynamika ocelových konstrukcí

Osnova cvičení:

- rám kabiny výtahu

- rám vysokozdvižného vozíku

- střed ohybu, smykové napětí

- přímé nosníky namáhané nerovnoměrným krutem

- výpočet OK mostového jeřábu - ČSN 27 0103

- vlastní frekvence, vlastní tvary kmitání

Cíle studia:

znalosti výpočtu OK, deformace, dynamika OK

Studijní materiály:

- Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha

- Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha

- Janatka J., Přímé tenkostěnné nosníky, 1961, SNTL Praha

- Brát V., Stejskal V., Votípka F., Základy dynamiky strojů a konstrukcí,1979, ČVUT Praha

- ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů

- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

Poznámka:

PROJEKTOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1498706.html