Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plánování a provádění letu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLL2 KZ 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Základní pojmy z oblasti výkonnosti letounů. Základní rychlosti. Vyhlášené délky letišť. Jednomotorové a vícemotorové letouny třídy výkonnosti B, letouny třídy výkonnosti A. Stanovení vzletové výkonnosti. Stoupání po vzletu a po nezdařeném přiblížení. Dolet letounu. Stanovení přistávací výkonnosti. Drift down. ETOPS. Minimum equipment list.

Požadavky:

základní znalost základů letu, letišť, leteckých motorů a leteckých předpisů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou výkonnosti letounů a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy.

Studijní materiály:

Volner, R. a kolektiv: Flight planning management, CERM, Brno, 2007

Daněk, V.: Výkonnost (032 00), Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006

Join Aviation Authorities - ATPL: Theoretical Knowledge Manual - Jepessen, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1482406.html