Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Plánování a provádění letu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLL1 KZ 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Základní pojmy z oblasti hmotnosti a vyvážení. Základní hmotnosti letadel. Limitní hmotnosti letadel. Standardní hmotnosti cestujících, zavazadel a posádky. Způsoby stanovování zatížení letounu. Vyhotovení dokumentace pro let - loadsheet, trimsheet. Výpočet polohy těžiště. Vážení letadel. Účinky přetížení letadla. Vliv polohy těžiště na výkony letadla.

Požadavky:

základní znalost mechaniky tuhých těles, aerodynamiky letadel, stavby letadel a leteckých předpisů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou hmotnosti a vyvážení a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy.

Studijní materiály:

Volner, R. a kolektiv: Flight planning management, CERM, Brno, 2007

Chmelík, J.: Hmotnost a vyvážení (031 00), Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005

Join Aviation Authorities - ATPL: Theoretical Knowledge Manual - Jepessen, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1481606.html