Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telekomunikační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TLSY Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Vlastnosti metalických a optoelektronických vedení, pasivních a aktivních prvků. Nástroje návrhu fyzické vrstvy e-komunikačních sítí. Architektura pevných a bezdrádových fixních a mobilních systémů. Dominantní protokoly, jejich vlastnosti a vzájemné vazby v e-komunikačních sítích pro realizaci hlasových a datových služeb a podporu ITS systémů.

Požadavky:

fyzika pevné fáze a teorii elektromagnetického pole, matematika, telekomunikační systémy, síťové topologie a postavení RM OSI a TCP/IP v těchto systémech

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti z oblasti vrstvově strukturovaných telekomunikačních systémů, vlastností a metod výpočtu fyzické vrstvy e-komunikačních řešení, nejdůležitějších přístupových a páteřních přenosových systémů, příslušných aktuálních protokolů druhé a třetí vrstvy RM OSI a TCP/IP pro datové a hlasové služby a ITS aplikace pracující v reálném čase.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007

Kocourek: Přenos informace, Praha, ČVUT, 1994

Strnad: Digitální sítě, Praha, ČVUT, 1996

Schlitter: Telekomunikační vedení, Praha

Kally, F., Peniak, P.: Počítačové sítě. Grada, Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1472106.html