Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telekomunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TC Z,ZK 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Představení stávajícího stavu a aktuálních vývojových trendů telekomunikačních systémů s důrazem na jejich využití v dopravě. Je vysvětleno legislativní prostředí poskytování a užívání telekomunikačních služeb, jsou představeny jednotlivé klíčové prvky telekomunikačních systémů a jsou vysvětleny souvislosti mezi parametry jednotlivých částí a performačními indikátory telekomunikačních systémů v kontextu s jejich užitím v dopravních systémech.

Požadavky:

Znalosti matematiky a fyziky, systémové analýzy a základů informatiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu v dynamicky se vyvíjejícím prostředí telekomunikačních systémů. Důraz je kladen na pochopení vzájemných vazeb mezi technickým řešením hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a performačními indikátory kvantifikujícími vlastnosti telekomunikačních služeb v kontextu užití telekomunikačních řešení pro dopravní aplikace.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007.

Zelinka,T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9.

Jirovsky, V., Novak, M., Svitek, M., Votruba, Z., Zelinka, T.: Transport Telematics ? Systemic View. WSEAS press, 2013, ISBN: 978-1-61804-144-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471606.html