Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14DB KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Základní pojmy databázových systémů, tvorba konceptuálního modelu, relační model dat, principy normálních forem, modelování vztahů, návrh relační databáze, zajištění bezpečnosti a integrity dat, dotazy do databáze - relační algebra, jazyk SQL, architektury klient / server, vícevrstvé architektury, distribuované databázové systémy. Přístup k datům přes WWW.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy teorie relačních databázových systémů, praktické dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze a tvorbu dotazů do databáze, základy činnosti administrátora databáze, architektury DB systémů, trendy v rozvoji databázových technologií.

Studijní materiály:

Jeřábek M., Kaliková J., Kalika M., Krčál J., Krčálová L.: Databázové systémy pro dopravní aplikace, vydavatelství ČVUT, 2010

Riordan M. Rebecca:Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, 2000

Hernandes Michael J.: Návrh databází, Praha, Grada 2006

Groff James R., Winberg Paul N.: SQL - Kompletní průvodce, Brno, Computer Press 2005

Poznámka:

KOMBI MED: do ak.roku 2016-17 je 14DB je stud. plánech 5.sem., KOMBI. Zároveň od 15/16 do 16/17 u PRE spol.části studia: 1. sem., P !!!

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460906.html