Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kinematika a dynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18KIAD Z,ZK 2 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou. Kmitání tlumené. Základy teorie rázu. Úvod do řešení kmitání soustav s více stupni volnosti.

Požadavky:

obyčejné diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, diferenciální a integrálmí počet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s úlohami kinematiky tuhých těles v rovině i v prostoru. Princip sestavování pohybových rovnic, řešení úloh kmitání s jedním stupněm volnosti a to pro kmitání volné i viskózně tlumené, vlastní i vynucené. Aplikace na vybrané problémy technické praxe.

Studijní materiály:

Jíra J., Micka M., Puchmajer P.: Kinematika a dynamika v dopravě: příklady. Vyd. 1. Praha. Vydavatelství ČVUT,

2004 -132 s.

Baťa M., Plachý V., Trávníček F., Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460806.html