Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ZAET KZ 2 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Základní pojmy z elektrotechniky, obvodové veličiny. Charakteristiky periodických průběhů. Prvky elektrických obvodů a základní obvodové prvky. Řazení dvojpólů a základních obvodových prvků. Řešení stejnosměrných obvodů pomocí elementárních metod obvodové analýzy: metoda postupného zjednodušování, nezatížený dělič napětí, dělič proudu. Transfigurace hvězda-trojúhelník a princip superpozice ve stejnosměrných obvodech. Náhradní zapojení zdrojů.

Požadavky:

integrace, derivace, lineární transformace funkcí, úpravy komplexních výrazů, lineární diferenciální a algebraické rovnice, soustavy lineárních rovnic, teorie grafů, základní fyzikální pojmy, teorie elektromagnetického pole

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je naučit posluchače řešení základních elektrických obvodů.

Studijní materiály:

Havlíček, V. - Pokorný, M. - Zemánek, I.: Elektrické obvody 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03299-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460306.html