Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PSI Z,ZK 5 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti získají základní přehled technik nutných pro komunikaci v počítačových sítích, se zaměřením na 2. - 4. vrstvu ISO OSI modelu. Seznámí se i s technologiemi komunikačních médií a naučí se základní principy bezpečností a správy počítačových sítí. Naučí se napsat jednoduchou síťovou aplikaci a nakonfigurovat jednoduchou síť.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C, C++, nebo Java.

Osnova přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. ISO/OSI model. Fyzická vrstva: metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

2. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Metody přístupu ke sdílenému médiu. Síťová vrstva. Směrování.

3. Propojování sítí: opakovač, přepínač, směrovač. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.

4. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita. Řízení toku. QoS.

5. Adresářové služby: DNS, X.500. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.

6. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

7. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí. Konfigurace sítě - souhrn.

Osnova cvičení:

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě. Efektivita linkových protokolů. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

2. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP. Konfigurace směrovače - Linux. Konfigurace směrovače - Cisco. Zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou a protokoly dnešních počítačových sítí a se síťovými technologiemi s důrazem na 2. až 4. vrstvu. Předmět je také úvodem do síťové bezpečnosti a administrace sítí.

Studijní materiály:

Kurose, J. F., Ross, K. W. ''Computer Networking: A Top-Down Approach (4th Edition)''. Addison Wesley, 2007. ISBN 0321497708.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PSI/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PSI/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1445506.html