Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Administrace webového a DB serveru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-AWD Z,ZK 4 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se už neučí, opozdilý student dobíhajícího oboru BI-IT, kterému ještě chybí povinný předmět BI-AWD se musí se obrátit na dvojici učitelů Valenta a Bařinka za účelem provedení rozdílové zkoušky.

Studenti se seznámí s administrací databázových a webových serverů a služeb. Budou schopni nainstalovat, nakonfigurovat, provozovat, testovat a zálohovat komplexní systémy databázových a webových služeb. V rámci vyváženosti budou studenti seznámeni se třemi různými koncepcemi databázových strojů - Oracle jako reprezentanta velkého komerčního systému, PostgreSQL jako reprezentanta komplexního a velmi pokročilého databázového stroje udržovaného a vyvíjeného komunitou jako software s otevřeným zdrojovým kódem, a MySQL jako reprezentanta nejužívanějšího databázového stroje z pohledu návaznosti na webový server Apache.

Požadavky:

Teoretické základy a praktické zkušenosti s používáním databází a znalost základních webových technologií.

Osnova přednášek:

1. Architektura databázového stroje z pohledu instalace, konfigurace a zálohování. Koncepce databázových strojů Oracle, PostgreSQL a MySQL.

2. Specifika konfirgurace, administrace a zálohování Oracle. Specifika konfigurace, administrace a zálohování PostgreSQL.

3. Specifika konfigurace, administrace a zálohování MySQL. Běžná údržba a zálohování v jednotlivých DB strojích.

4. Techniky detekce a ladění problematických SQL dotazů. Webový server Apache, vlastnosti, architekruta, instalace.

5. Konfigurace serveru Apache, testování. Moduly serveru Apache.

6. Autentizace a autorizace, bezpečnost, sledování přístupů k serveru, nástroje pro analýzu. Zálohování a obnova dat, integrita webového serveru.

7. Integrace a konfigurace MySQL a PHP do webového serveru, phpMyAdmin. Proxy server, přepisování URL, optimalizace, load balancing.

Osnova cvičení:

1. Zadání semestrální práce. Konzultace k zadání semestrální práce.

2. Konzultace semestrální práce. Odevzdání semestrální práce.

Cíle studia:

Tento předmět uzavírá administraci komplexního systému. Dává přehled i praktické zkušenosti s administrací databází a webového serveru. Z hlediska praktického procvičení bude v databázové části tohoto předmětu více prostoru věnováno nejběžnějšímu řešení v kontextu www aplikací - tedy serveru MySQL. PosgreSQL a Oracle jsou zařazeny zejména proto, aby student získal jasnější představu o komplexnějších DB serverech (jak opensource, tak komerčních).

Studijní materiály:

Kabir, M. J. ''Apache Server 2: kompletní příručka administrátora''. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0319-6.

Mullins, C. S. ''Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures''. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 0201741296.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-AWD/

Studenti, kteří opakují studium a mají uznaný předmět AWD, bude tento předmět mít roli volitelný.

Opozdilý student, kterému chybí AWD, dělá rozdílovou zkoušku (Valenta/Barinka).

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-AWD/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1444806.html