Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Objektové modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-OMO Z,ZK 5 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti prakticky zvládnou konceptuální modelování struktur businessu, naučí se základy notace a metodiky OntoUML. Dále se studenti naučí základům čistého objektového paradigma, tj. pojmy objekt, metoda, zpráva, třída, instance třídy, skládání, dědění, kolekce. Studenti se naučí konceptuální model transformovat na implementační objektově-orientovaný model a základy čistě objektově-orientované implementace v jazyku Smalltalk s použitím čistě objektové databáze. Studenti se naučí formulovat pravidla a dotazy nad čistě objektovou databází.

Požadavky:

Schopnost abstraktního myšlení a formalizace, základy algoritmizace

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, úvod do konceptuálního modelování

2. Základy OntoUML: Třídy, atributy, typy, dědění, asociace

3. OntoUML: Sortals

4. OntoUML: Non-Sortals, postup modelování

5. OntoUML: vztahy celek-část

6. OntoUML: Aspekty, Relace

7. Úvod do jazyka Smalltalk

8. Základy jazyka Smalltalk: prostředí VisualWorks, syntaxe, třídy, metody

9. Standardní třídy a idiomy

10. Návrhové vzory a best practice

11. Implementace konceptů OntoUML 1.

12. Implementace konceptů OntoUML 2.

13. Zvaná přednáška z praxe

Osnova cvičení:

1. Požadavky na zápočet, semestrální práce, cvičení na správné formulace zadání

2. Procvičování základů OntoUML: Třídy, atributy, typy, dědění, asociace

3. Procvičování OntoUML: Sortals

4. Procvičování OntoUML: Non-Sortals, postup modelovani

5. Procvičování OntoUML: vztahy Celek-Část

6. Procvičování OntoUML: Aspekty, Relace, Zadání projektu.

7. Procvičování jazyka Smalltalk: prostředí VisualWorks, syntaxe, třídy, metody

8. Procvičování jazyka Smalltalk: základní konstrukty a knihovní třídy

9. Procvičování implementačních modelů a jejich realizce v jazyku Smalltalk + 1. kontrolní bod projektu

10. Procvičování jazyka Smalltalk: kolekce, dotazy a databáze Gemstone

11. Konzultace k projektům + 2. kontrolní bod projektu

12. Konzultace k projektům

13. Konzultace k projektům + odevzdávání projektů, zápočty

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlit základy objektově orientovaného paradigmatu ve tvorbě softwaru s důrazem na objektové modelování dat. I ten nejvíce objektový programovací jazyk sám o sobě nezaručí, že návrh programu skutečně smysluplně a efektivně využívá vlastnosti, které objektové paradigma poskytuje. Cílem předmětu je naučit studenty, jak tento problém řešit. Výklad je ilustrován na jazyku Smalltalk, který je jedním z nejčiších objektově-orientovaných jazyků a řada dalších jazyků dnes postupně konverguje k jeho možnotem a čistotě. Znalosti vyložené a procvičené v tomto předmětu jsou základem pro správnou aplikaci objektově orientovaného paradigmatu v návazných předmětech softwarové inženýrství, databázové systémy a programování.

Cílem předmětu je též rozvoj schopnosti abstrakce a konceptuálního uchopení reality, což je dovednost v softwarovém inženýrství velmi důležitá, a dále schopnosti udržet konzistenci různých úrovní modelů od konceptuálního, přes implementační až po samotnou implementaci. Studenti jsou vedeni k přesnému, korektnímu technickému a formálnímu vyjadřování formou strukturovaných textů, modelů i samotného kódu.

Studijní materiály:

1. Giancarlo Guizzardi: Ontological Foundations for Structural Conceptual Models, Telematica Instituut Fundamental Research Series, 2005. ISBN 90-75176-81-3.

2. Merunka, V. Datové modelování. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-54-0.

3. Merunka, V., Pícka, M., Pergl, R. Objektově orientovaná tvorba softwaru. Praha: Credit, 2004. ISBN 80-213-1159-2.

4. Merunka, V. Objektový přístup v databázových systémech. Praha: Credit, 2002. ISBN 80-213-0882-6.

5. Merunka, V., Pergl, R., Pícka, M. Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1352-8.

6. Knihy o Smalltalku volně ke stažení http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks.html

7. Kent Beck: Smalltalk Best Practice Patterns, Prentice Hall, 1996. ISBN 978-0134769042. Amazon Draft volně ke stažení

8. Sherman Alpert, Kyle Brown, Bobby Woolf: The Design Patterns Smalltalk Companion, Addison-Wesley Professional, 1998. ISBN 978-0201184624. Amazon

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-OMO/

Pro opozdilce: Předmět OMO lze splnit v zastoupení úspěšným absolvováním dvou předmětů - KOM + OOP.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-OMO/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1443906.html