Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarový týmový projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SP1 KZ 4 8KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si prakticky vyzkouší analýzu, návrh a prototypovou realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. Teoretickou podporou jim bude současně probíhající předmět BI-SI1, kde se seznámí s potřebnými technikami a teorií. Studenti budou pracovat ve 4 až 6-ti členných týmech na konkrétním projektu. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení) s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich návrhu. Výsledek práce bude dále rozvíjen a dokončován v rámci předmětu BI-SP2.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Studenti pracují v týmech na přiděleném softwarovém projektu.

Cíle studia:

Práce v týmu vyžaduje zcela jiný přístup než práce individuální. Rozsáhlejší softwarové projekty však nelze realizovat jinak než týmově. Cílem předmětu je vyzkoušet si týmovou práci na softwarovém projektu prakticky. Vzhledem k tomu, že studenti nemívají zkušenosti s vedením týmu, bude tuto pozici zastávat učitel/cvičící. Cílem je, aby si studenti zvykli na podmínky práce v týmu - návaznost úkolů, dodržení termínů, dostatečná dokumentace, využití programové podpory pro týmovou práci, atd.

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-SP1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-SP1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1441106.html