Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optické zobrazení a metody zpracování obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02OZO ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení. Teorie aberací optických soustav. Základy fotometrie a kolorimetrie. Přenosové vlastnosti optických soustav. Metody dekonvoluce v prostorové a frekvenční oblasti. Digitální metody zpracování obrazu.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1.-3. Geometrická a difrakční teorie optického zobrazení.

4.-7. Teorie aberací optických soustav.

8. Základy fotometrie a kolorimetrie.

9. Přenosové vlastnosti optických soustav.

10. Metody dekonvoluce v prostorové a frekvenční oblasti.

11.-13. Digitální metody zpracování obrazu.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámení studentů se základními principy teorie optického zobrazení, teorie aberací optických soustav a vybraných metod zpracování obrazové informace.

Studijní materiály:

1. A. Mikš, Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009

2. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics (7th Ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1999.

3. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd Ed., Wiley-Interscience 2007.

4. V. Hlaváč, M. Sedláček, Zpracování signálů a obrazů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000

5. M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 4th Ed., Thomson 2015

6. H. Barrett, K. Myers,Foundation of Image Science, Wiley & Sons 2004

7. Gonzales R.C., Woods R.E.: Digital Image Processing, Prentice Hall 2007.

Poznámka:

FMI

Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/doktorske-studium/opticke-zobrazeni-metody-zpracovani-obrazu
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1319006.html