Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie elektromagnetického pole

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02TEP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí. Zákony zachování. Elektrostatické pole. Magnetostatické pole. Elektromagnetické vlny. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln. Elektrické a magnetické obvody.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1.-2. Základy elektromagnetické makroskopické teorie (Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy. Hraniční podmínky. Lineární a nelineární prostředí.)

3.-4. Elektrostatické pole.

5.-6. Magnetostatické pole.

7.-8. Elektromagnetické vlny.

9.-10. Polarizace, interference a difrakce elektromagnetických vln.

11.-12. Vyzařování a detekce elektromagnetických vln.

13. Elektrické a magnetické obvody.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámení studentů se základními principy teorie elektromagnetického pole, teorie elektromagnetckých vln, jejich vyzařování, šíření a detekce.

Studijní materiály:

1. L. Haňka, Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1982

2. J. Fuka, B. Havelka, Elektřina a magnetismus, SPN, Praha 1979

3. B. Mayer, J. Polák, Metody řešení elektrických a magnetických polí, SNTL, Praha 1983.

4. Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 2002.

5. A. Mikš, Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

6. J. Stratton, Theory of electromagnetics field, John Wiley&Sons, 2007

7. D. Jackson, Classical electrodynamics, John Wiley&Sons, 1999

Poznámka:

FMI

Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/doktorske-studium/teorie-elektromagnetickeho-pole
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1318906.html