Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aircraft and Spacecraft Instrumentation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3M38PSL Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

The course deals with a theory and description of basic functions, structures and principles of aircraft and spacecraft instrumentation working in a low-frequency band. Within the scope of this course it is possible to get knowledge about cockpit equipment, propulsion parameters measurements, aerometrical systems, and fuselage health monitoring systems. Furthermore, gyroscopic systems and systems for navigation are also covered. Laboratory exercises are orientated to get practical sense about theoretically learned knowledge about aircraft instrumentation.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3M38PSL

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Aircraft and spacecraft instrumentation; cockpit equipment, electromagnetic compatibility

2. Aircraft power systems, energy systems on spacecrafts and satellites

3. Parameters definition of screw, jet, and rocket propulsions, revolution measurement

4. Pressure and temperature measurements on aircraft and spacecraft propulsions. Anti-ice systems. Fire annunciators

5. Torque, fuel used and fuel flow, and engine vibration measurement

6. Complex system for engine parameters measurements

7. Fuel systems, measurement of total and critical amount of fuel

8. Barometrical and inertial measurements of altitude Altimeters and their constructions. Standard atmosphere

9. Air and vertical speed measurements, Mach-number measurement, machmeters and variometer constructions

10. Aerometrical data computer, process of data calculation, aerometrical sensors

11. Mechanical gyroscopes. Gyro-horizon, correction system. Rate-of-turn indicator

12. Earth magnetic field and its usage in aeronautics and astronautics, magnetic compass. Satellite stabilization

13. Construction of spacecraft instrumentation, tribology, temperature balance, degassing

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pallet, E.H.J.: Aircraft instruments and integrated systems. Longman 1992

2. Davies M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002

3. Fortescu P., Stark J., Swinerd G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003

4. Helfrick A: Principles of Avionics. Avionics Communications Inc. 2004

5. Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008

6. Spitzer C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php?v=EN

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE3M38PSL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1300106.html