Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Safety in Electrical Engineering 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
AE2M34BP3 Z 2+2j
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů

elektrickým proudem, s

bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických

zařízeních, s

ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami

bezpečného chování

při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu

elektrickým proudem.

Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci

pro činnost na ČVUT

FEL (Příkaz děkana č.1/2007).

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Podmínky zápočtu: 100% účast na cvičeních a na přednáškách.

Písemnépřezkoušení (test).

Osnova přednášek:

1. Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy „Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze“.

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.

3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.

1. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

2. Záznam o opakovaném školení BOZP. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT,

Praha, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1289906.html