Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Sensors in Electronics and Informatics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2B34SEI Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět AE2B34SEI je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

The subject describes basic physical, electronic as well as optoelectronic behaviours using in sensors and microsensors, static and dynamic parameters, improvement of parameters, sensor data processing, intelligent sensors, applications of basic principles in sensors (temperature, pressure, optoelectronic and fibre optic, radiation, chemical, mechanical, level, flow, ultrasound, etc.). There are showed principles and applications of MEMS and microsystems in the subject. Principles are demonstrated on actual sensor datasheets and applications.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2B34SEI

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Osnova přednášek:

1.Sensors and actuators - signification in informatics and electronics, definitions, static and dynamic parameters, methods of parameter improvement

2.Basic physical behaviour using in sensors - tensometric, piezoresistive, bolometric, magnetoresistive, Hall, Seebeck and Peltier, photon phenomenon in semiconductors, pyroelectric, magnetostriction, electrostriction.

3.Electronic principles using in sensors - capacity, inductance, ultrasound, SAW, magnetic field

4.MEMS sensors and microsystems

5.Sensors of mechanical strain (strain gauge), accelerometer, gyroscope, pressure sensors, (piezoresistive, capacitive, etc.)

6.Temperature sensors

7.Flow sensors and level sensors

8.Optoelectronic sensors and radiation sensors

9.Optical fibre sensors (included distributed)

10.Chemical and biochemical sensors

11.Principles of behaviour of actuators - using in robotic, manipulation, multimedia and communication areas

12.Sensor applications in communications, biomedicine, multimedia, electronics

13.Sensor signal processing and control signals

14.Intelligent sensors, sensor communication, buses, connection to multimedia, electronic actuators

Osnova cvičení:

1.Strain gauges

2.Pressure sensors

3.Capacity proximity sensors

4.Temperature sensor - pn junction, integrated resistive

5.Thermoelectric sensors, thermostat with Peltier

6.Non-contact (optical) temperature measurement

7.Electronic flow sensor - anemometer

8.Sensors for metal detection

9.magnetic field sensors - Hall, magnetoresistive

10.Optical radiation sensor

11.Gas sensors

12.Use of sensor for measurement of fluid quality

13.pH measurement, ISFET sensor

14.Sensor data processing using PC interface

Cíle studia:
Studijní materiály:

Fraden,J.: Handbook of modern sensors. American institut of physics, Woodbury 1997

Göppel,W., Hesse,J., Zemel,J.N.: Sensors - Fundamentals and General Aspects, VCH 1989

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2064
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12807404.html