Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Electron Devices

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2B34ELP Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět AE2B34ELP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

This course introduces the basic theory, principles of operation and properties of electron devices. Physical principles of operation, device structures and characteristics are explained together with adequate models for small- and large-signal. Basic applications in analogue and digital electronics are examined. In seminars and labs, students are introduced to basic principles of device simulation, measurement of device characteristics and extraction of device parameters. Operation of electron devices in electronic devices is then analyzed using the PSpice simulator.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2B34ELP

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

100% attendance (re-make of missed exercises during the 14th week), submit processed results of all measurements in the laboratory workbook, successful pass in the final test

Osnova přednášek:

1.Historical overview, basic electronic circuits. Ideal electron devices (independent and dependent sources, resistors, capacitors and inductors) and their real equivalents, device models and parameters. Materials used in contemporary electronics.

2.Semiconductor basics (crystal and band structure, electrons and holes, charge neutrality, intrinsic and extrinsic semiconductor, acceptors and donors).

3.Charge transport in semiconductors: Ohm's law, drift and diffusion component of current density, mobility, continuity equation, charge generation and recombination, diffusion length.

4.Poisson's equation for semiconductor. PN junction, thermal equilibrium, function at forward and reverse bias, barrier and diffusion capacitance, breakdown mechanisms, influence of temperature.

5.Metal-Semiconductor junction, heterojunctions and heterostructures. Semiconductor diodes (structures, characteristics, models and applications).

6.MIS Structure: depletion, accumulation, weak and strong inversion, threshold voltage, potential well. Transistor MOSFET: structure, principle of operation.

7.MOSFET: characteristics, small- and large-signal models, subtreshold regime, short channel effect, backgating, scaling, influence of temperature.

8.MOSFET: operating point, basic circuits and applications, high frequency and switching properties. CMOS: inverter, transition gate, applications in digital circuits.

9.Bipolar junction transistor (BJT): structure, principle of operation, characteristics, small- and large-signal models, operating point, influence of temperature.

10.BJT: basic circuits and applications, high frequency and switching properties. BJT versus MOSFET, BiCMOS, HBT.

11.Power semiconductor devices: PiN diode, thyristor, IGBT, power MOSFET - principles, structures, characteristics, models and typical applications. Discrete passive elements (resistors, capacitors and inductors) and their properties, packages.

12.Memories: SRAM, DRAM, transistor FAMOS (floating gate concept, tunneling and hot-electron injection), EPROM, EEPROM, FLASH - properties, organization, writing and reading. Transistors JFET, MESFET, HEMT.

13.Optoelectronic devices: radiation sources (LED, injection laser) and detectors (photoresistor, PiN diode, CCD), solar cells - principles, structures, characteristics and typical applications.

Osnova cvičení:

1.1.Laboratory regulations, instrumentation and its operation. Security regulations. Electronic circuit and its elements.

2.Introduction to measurement on basic electical circuits.

3.Seminar: Semi-graphical solution of simple circuits with non-linear elements

4.Measurements of diodes: electrical characteristics, thermal parameters, equivalent circuit.

5.Application of diodes: rectifiers, filters, peak currents, voltage regulation.

6.Seminar: Semi-graphical design of MOSFET circuits, small-signal amplifier.

7.Measurement on FET amplifier (JFET): V-A characteristics, differential parameters, basic amplifiers.

8.Application of MOSFET in digital circuits - measurement on CMOS inverter.

9.Measurement on BJT: V A characteristics and differential parameters. Final written test.

10.Measurement and analysis of NPN transistor amplifier: gain, input impedance.

11.Measurement of basic circuits with power semiconductor devices (power MOSFET).

12.Basic thyristor circuits: measurement of a phase-controlled circuit.

13.Finishing missed measurements, issue of grades.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] P. Horowitz, W. Hill, : The Art of Electronics, Cambridge University Press, New York 2001

[2] S.M. Sze, K.Ng.Kwok: Physics of Semiconductor Devices, Wiley-Interscience, New York 2006

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2063
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12806804.html