Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Design of Power Supplies for Electronics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M34NNZ Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět AE0M34NNZ je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

The subject describes the basic principles and concepts of power supplies. The subject explains the behavior of linear stabilizers, basic switching regulators, supplies protections, electrochemical supply cells and trends in power supply designs. The subject is meant for diploma project students designing the switching power supplies. It treats the switching power supply design programs and switching regulators component using PC. A special attention is devoted to EMC requirements in switch-mode power supplies as well as to the cost versus operational efficiency ratio. Design of a switch-mode power supply.

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

In order to be allowed to be examined, the student must perform all

experiments, submit a workbook containing processed results of all

measurements and pass the final written test.

Osnova přednášek:

1.Concepts of power supplies, linear stabilizers, basic switching regulators. Voltage and current regulators.

2.Control circuits for switching regulators. Connection of analog feedback and switching-mode regulators.

3.Switcher CAD - a program for switch-mode regulator design. Increasing of output currents and voltages

4.MicroPower Switcher CAD - a program for small power Integrated switch-mode regulator design, low voltage s.

5.Switch-mode regulators with TOP switch circuits. AC/DC-TOP - Calculation of the AC/DC sources.

6.PI Expert - a program for the switch-mode regulator design using TOP switch circuits.

7.Magnetic - Design Tool - a program for the magnetic circuit design for the switch-mode regulators.

8.Design of coils and transformers for switch-mode regulators.

9.Inductorless switch-mode regulator design, charge pumps.

10.Active harmonic filters for switch-mode regulators.

11.DC/DC converter design using switch-mode regulators.

12.Design of switch-mode regulator for a PC.

13.Choice of the passive components for the switch-mode regulator design.

14.Electrochemical and solar power supplies.

Osnova cvičení:

1.Methods of power supplies measurement

2.The 723 monolithic voltage regulator

3.The TL431 and LM317 adjustable voltage regulator

4.Design of a switch-mode power supply increasing and reducing positive voltage using the SW CAD program

5.Design of the projected switch-mode power supply and measurement of its properties

6.Positive voltage inverting switch-mode power supply design using the SW CAD program

7.Design of the projected switch-mode power supply and measurement of its parameters

8.Design of a negative voltage increasing switch-mode power supply using the SW CAD program

9.Design of the projected power supply and measurement of its properties

10.Design of a negative voltage reducing switch-mode power supply using the SW CAD program

11.Design of the projected switch-mode power supply and measurement of its parameters

12.Design of a inverting negative voltage switch-mode power supply using the SW CAD program

13.Design of the projected switch-mode power supply proposed and measurement of its parameters

14.Design of current and voltage boosters for switch-mode power supplies

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Lenk, J. D.: Simplified Design of Voltage-Frequency Converters. Newnes, Oxford 1997.

2.Lenk, J. D.: Simplified Design of Micropower And Battery Circuits. Butterworth-Heinemann, Oxford 1996.

3. LINEAR TECHNOLOGY: Switcher Cad Users Manual. Linear Technology

Corporation, Milpitas, CA 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12792904.html