Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Electrical Sources and Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M15EZS Z,ZK 5 2+2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

The subject is focused on the task of power quality, its operational criteria and improvement possibilities. There are also discussed specific tasks of dispersed generation and electrical systems. The student is then informed about basic electrical energy renewable sources and their connection possibilities to the system.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0M15EZS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Power disturbances in distribution and industrial systems.

2. Higher harmonics and interharmonics voltages and currents in ES.

3. Voltage fluctuation and flicker.

4. Communication via powerlines, ripple control signal, PLC technologies.

5. Filtration-compensation devices. Power factor improvement in power engineering.

6. Electricity dispersed generation.

7. Supplying systems for electrical traction.

8. Powerline ampacity.

9. El. and mag. field calculation at powerlines and substations.

10. Water power plants.

11. Wind power plants.

12. Hydrogen economy, fuel cells.

13. Technical standards for small sources connection to ES.

14. Dispersed generation control.

Osnova cvičení:

1. Power disturbances calculation in systems.

2. Higher harmonics distribution in ES.

3. Voltage fluctuation and flicker checking.

4. Power quality measurement in LV system.

5. Power quality measurement in LV system.

6. Filtration-compensation station design.

7. Powerline ampacity calculation.

8. El. and mag. field calculation at HV overhead powerline.

9. Small water power plant design.

10. Wind farm design.

11. Fuel cell measurement.

12. Study of RES connection to ES.

13. Study of RES connection to ES.

14. Excursion - renewable sources.

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12790704.html