Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programming 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B36PR2 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

The course moves along the understanding of programming skills from Programming 1, the aim

is to design an interactive application with a graphic user interface (GUI), with knowledge of polymorphism

abstract classes, interfaces, events handling, applets, user libraries, library practical application. Further students

continue by the comparative way in getting acquainted in C language on the base of Java language, dynamic

memory management, students are able to analyze the simple programs in C language.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B36PR2

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Revision and resume of programming basic in Java, arrays, functions, parameters, object-oriented programming,

classes structures, structure of Java program, abstract classes

2. Graphic user interface (GUI) in Java, communication types, AWT and SWING libraries, GUI principles,

components, containers, layout managers, events handling

3. Polymorphisms abstract classes, interfaces, interface as a variable type, interface and inheritance, interface

type

4. Event as an object, events handling, event source, listeners, the model of events spreading, events model

implementation, events processing

5. Event definition handling, more then one event sources and listeners, events source distinguishing

6. Exceptions, the principle of exceptions processing, complete exception handling

7. Exception throwing, exception propagation, exception generating, exception hierarchy, checked and unchecked

exceptions

8. Applets, properties, applications, activation of the applet, the life cycle of the applet, parameters passing

to applet, applet restrictions

9. Libraries, class library, documentation use, utilization of collections, containers, lists, sets, examples

10. Basic programming in C language, compilation, language description, the model of compilation, program

structure, structure of function, example of program

11. Comparative presentation of C language to Java language, macros, conditional translation, language syntax,

struct, union, enum types

12. Systematic programming v C, statement semantic, preprocessor, basic libraries, I/O, input, output

13. Pointers, memory management, function and pointers, pointers and arrays

14. Reserve

Osnova cvičení:

1. Introductory test, revision and resume of programming basic in Java and object-oriented programming

2. Graphic user interface (GUI) in Java layout design

3. Graphic user interface (GUI) in Java interaction, assignment of semester task

4. Polymorphisms, abstract classes, interfaces

5. Events handling

6. Events generation processing

7. Exceptions handling

8. Applets I

9. Applets II

10. Libraries, class library, documentation use,

11. Introduction to development system for C language, analysis of programs in C languages, a simple C

program debugging

12. A systematic programming in C language

13. Pointers, memory management, pointers and arrays

14. Reserve

Cíle studia:

Semester project focused on two tasks - form of interactive applications or applet with utilization of exceptions and events processing in Java and debugging a simple program in language C. Three phases of supervision: assignment of semester task and consultation, running consultation, closing demonstration and defense

Studijní materiály:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006

[2] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000

[3] Eckel, B: Thinking in Java 2, Prentice Hall, 2000

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B36PR2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12783504.html