Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Algoritmy počítačové grafiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M39APG Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli základním problémům počítačové grafiky a jejich řešením. Důraz je kladen na použití grafických primitiv ve 2D a 3D pro modelování a zobrazování scén, použití barevných modelů, obrázků, základním problémům a řešením fotorealistických zobrazovacích metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39APG

Požadavky:

Znalost některé ze základních grafických knihoven (OpenGL, DirectX), schopnost programovat aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.

Osnova přednášek:

1. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace a vyhlazování čar.

2. Rasterizace kružnice a elipsy, typy čar.

3. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem. Ořezávání.

4. Reprezentace 3D objektů, scéna, kamera, projekční transformace.

5. Zobrazování 3D těles, řešení viditelnosti.

6. Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely.

7. Odraz světla na površích, materiály, osvětlovací modely, BRDF, textury, mapování textur.

8. Sledování paprsku (ray tracing). Úvod do globálního osvětlení.

9. Monte Carlo sledování paprsku. Plošné zdroje světla.

10. Radiozitní metoda výpočtu globálního osvětlení.

11. Obraz a jeho vlastnosti. Základy zpracování obrazu.

12. Komprese obrazu a obrazové formáty.

13. HDRI - Obrazy s vysokým rozsahem jasu.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se semestrálními projekty, rozdělení do skupin

2. Zadání semestrálního projektu

3. Konzultace - práce s literaturou

4. Konzultace

5. Konzultace - uživatelské rozhraní

6. Konzultace

7. Konzultace - implementace

8. Konzultace

9. Konzultace - testování úlohy

10. Konzultace

11. Předvádění implementace semestrální úlohy

12. Veřejná prezentace semestrální úlohy

13. Rozbor a hodnocení písemné zprávy

14. Rezerva

Cíle studia:

Studenti získají body na základě semestrálního projektu, konkrétně dle prezentace praktické implementace a funkčnosti projektu, teoretické prezentace projektu a kvality dokumentace. Rozsah znalostí u závěrečné zkoušky je dán obsahem přednášek.

Studijní materiály:

1) Žára a kol. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2005. http://dcgi.fel.cvut.cz/cgg/ModerniPocitacovaGrafika/

2) Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., and Hughes, J. Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd edition. Addison Wesley, 1997.

3) The OpenGL Reference Manual - The Bluebook. http://www.opengl.org/documentation/blue_book/

4) Web předmětu: http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m39apg/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m39apg/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12587604.html