Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softwarové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4B33SI Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji.

Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu.

Jako modelovací jazyk využíván UML (Unified Modeling Language) a nástroj Enterprise Architect.

V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B33SI

Požadavky:

Předchozí znalosti na úrovni absolvování programovacích kurzu A0B36PR2.

Osnova přednášek:

1. Vize/idea projektu, metodika UP

2. Úvod do jazyka UML, modelování firemních procesů pomocí UML diagramu aktivit

3. Komponentové programování

4. Získávaní a dokumentace požadavků zainteresovaných osob a institucí

5. Úvod do návrhu softwarových systémů, enterprise architektura, tří-vrstvý model

6. UML diagram případů užití

7. Sekvence volání metod, přiřazení zodpovědností, návrhové vzory

8. Detailní specifikace případů užití

9. Object Constraint Languange - OCL

10. UML diagram tříd - hledání analytických tříd, relací, atributů

11. Uživatelské rozhraní, model-view controller, testy, nasazení a údržba

12. UML diagramy stavů, metodiky vývoje

13. Ladění výkonu, architektury: klient-server, klient-dispatcher-server, cluster, web-services, service-oriented architecture

Osnova cvičení:

1. Konzultace analýza

2. Konzultace analýza

3. Konzultace návrh

4. Konzultace analýza

5. Konzultace návrh

6. Konzultace analýza

7. Konzultace návrh

8. Konzultace analýza

9. Konzultace návrh

10. Konzultace analýza

11. Konzultace návrh

12. Konzultace analýza

13. Konzultace návrh

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností

- SPOLUPRACOVAT V TÝMU

- PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE

- OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI

- FORMULOVAT KRITIKU

- VYROVNAT SE S KRITIKOU

- KOMUNIKOVAT

- ŘEŠIT KONFLIKTY

B. Získání znalostí

- DIAGRAMY UML

- METODIKY VÝVOJE

- NÁVRH ARCHITEKTURY SYSTÉMU

- MVC A ORM FRAMEWORK

Studijní materiály:

[1] Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA.

[2] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2312
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12583104.html