Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B36PR1 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět A0B36PR1 může být splněn v zastoupení předmětem B0B36PRP
Předmět A0B36PR1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE0B36PR1 (vztah je symetrický)
Předmět A0B36PR1 může být splněn v zastoupení předmětem AE0B36PR1
Předmět A0B36PR1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B36PRP (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy základní práce s

prostředím pro vývoj programů, úvod do jazyka JAVA, vývoj programu,

imperativní programování, základní řídící a datové struktury, funkce,

pole, základy objektového programování, proudy a soubory. Student je

schopen sestavit a odladit jednoduchý program v Javě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B36PR1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B36PR1

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy výpočetní techniky, operační systém, software,

překladač, interpret, programovací jazyky, syntaxe, sémantika

2. Koncepce Javy, základní vlastnosti, současná podoba a vývoj, úvod

do jazyka, zpracování programu, vnitřní forma, vývojová prostředí

3. Základní pojmy imperativního programování, proměnná, operátory,

jednoduché datové typy, přiřazení

4. Výrazy, vstup a výstup, řídící struktury, větvení, cyklus

5. Funkce, procedury, parametry, statické proměnné, lokální proměnné,

blok, princip přidělování paměti proměnným, halda, zásobník

6. Pole, referenční proměnná typu pole, pole jako parametr, funkce

typu pole

6. Pole ^

7. Principy objektového přístupu, třídy, třída jako programová

jednotka, třída jako zdroj funkcí, třída jako datový typ, statické

a instanční metody,

8. Struktura objektu, dynamický charakter objektu, konstruktory,

vlastnosti konstruktorů, přetěžování, instance třídy, autorizovaný

přístup

. Třídy a dědičnost, hierarchie tříd, dědění, kompozice, abstraktní

třídy, polymorfismus

9. Rekurze ^

10. Spojové struktury ^

11. ADT ^

12. Soubory a proudy, soubor jako posloupnost bytů,úvod do zpracování

výjimek, ukládání/čtení primitivních typů, primitivních typů a

objektů (řetězců), objektů do souboru - serializace

13. Algoritmy ^

14. Rezerva ^

Osnova cvičení:

1.Seznámení s počítačovou učebnou a výpočetním prostředím

2.Seznámení s vývojovým prostředím pro programování

3.Struktura programu v jazyku Java

4.Odladění triviálních úloh ve vývojovém prostředí, spuštění mimo něj

5.Sekvence, vstup, výstup, větvení

6.Cykly

7.Pole, zadání semestrální práce

8.Řešení složitější úlohy, rozklad na podproblémy

9.Procedury a funkce

10.Třídy a objekty I

11.Třídy a objekty II

12.Soubory a proudy

13.Test

14.Zápočet

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na komplexní úlohu rozsahu a typu jednoduché databáze, s možností textového vstupu, modifikace a rušení položek, s textovým výstupem. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba.

Studijní materiály:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007

[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007

[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2002

[4] http://service.felk.cvut.cz/courses/A0B36PR1/

[5] http://service.felk.cvut.cz/courses/X36ALG/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://edux.feld.cvut.cz/courses/A0B36PR1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12579804.html