Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B15TP1 Z 4 2+2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Práce v týmech na souvislých technicko-ekonomických příkladech z oblasti energetiky, zpracování a prezentace seminární práce - projektu. Předmět má za cíl naučit studenty logicky pracovat se studijními podklady, naučit je základní technické a ekonomické pojmy z energetiky ve vzájemných souvislostech a rozvinout schopnost samostatného vystupování na veřejnosti a procvičit komunikační dovednosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B15TP1

Požadavky:

Účast na seminářích v rozsahu předepsaném vyučujícím, prezentace a odevzdání seminární práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1) Ibler, Z.: Technický průvodce energetika. BEN - technická literatura. Praha, 2002.

2) Dvorský, E., Hejtmánková, P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN - technická literatura. Praha, 2002.

3) Ibler, Z.: Energetika v příkladech, BEN - technická literatura. Praha, 2003.

4) Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, a.s. Praha, 2008.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12577304.html