Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technika vysokých napětí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M15TVN Z,ZK 5 2+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí z hlediska její aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M15TVN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M15TVN

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Zkušební zdroje vysokých napětí.

2. Měření vysokých napětí.

3. Impulsní měření; kvalita vysokonapěťového měření.

4. Elektrická pevnost izolantů.

5. Elektrické výboje v elektroenergetice.

6. Přepětí.

7. Ochrany proti přepětí.

8. Koordinace izolace.

9. Vyšetřování elektrických polí.

10. Vysokonapěťová zařízení.

11. Elektrostatické odlučovače.

12. Přechodné jevy ve vinutí transformátoru.

13. Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů.

14. Napěťové zkoušky elektrických zařízení.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost při práci na vysokonapěťovém zařízení.

2. Měření vysokých napětí.

3. Průraz pevných izolantů.

4. Určování parametrů rázových generátorů.

5. Měření impulsního přeskokového napětí.

6. Vliv bariér na elektrickou pevnost.

7. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí.

8. Vlnové pochody na vedení.

9. Měření ferorezonance.

10. Modelování pochodů na vedení.

11. Měření na svodičích přepětí.

12. Modelování působení svodičů přepětí.

13. Rázové jevy v transformátoru.

14. Řešení vysokonapěťových příkladů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12575604.html