Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrické instalace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B15EIN Z,ZK 4 2+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Základy navrhování elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech nn a vn.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B15EIN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B15EIN

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Požadavky na rozvod el. energie.

2. Druhy rozvodných zařízení, rozváděče nn.

3. Druhy rozvodů, určování výpočtového zatížení.

4. Dimenzování vodičů pro silnoproudý rozvod.

5. Druhy vodičů a kabelů, jejich značení a uložení.

6. Možnosti provedení silnoproudého rozvodu.

7. Bytové instalace - připojení objektu, provedení a typy obvodů.

8. Způsob připojení topných spotřebičů a jejich ovládání.

9. Silnoproudý rozvod v průmyslových provozech.

10. Kabelové kanály, uložení kabelů v zemi.

11. Jištění silových vedení a elektromotorů nn.

12. Základy uzemňování v silnoproudém rozvodu.

13. Kreslení elektrických schémat.

14. Základy projektové dokumentace.

Osnova cvičení:

1. Zadání projektové úlohy „Elektrický rozvod v bytovém objektu“.

2. Určení náročnosti, výpočtové zatížení.

3. Výpočty zkratů.

4. Výpočty zkratů.

5. Výpočty účinků zkratových proudů.

6. Návrh obvodů bytového rozvodu.

7. Návrh rozváděčů.

8. Ukázky silnoproudého rozvodu - exkurze.

9. Jištění v bytových objektech.

10. Návrh uzemnění.

11. Speciální požadavky na bytový rozvod.

12. Ovládání topných spotřebičů.

13. Konzultace k projektové úloze.

14. Odevzdání projektové úlohy, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12575004.html