Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Principy a pravidla elektronického návrhu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B34PPN Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Seznámení se základními principy návrhu elektronických systémů jako je spolehlivost, elektromagnetická kompatibilita, testovatelnost, bezpečnost... A z nich vyplývajících obecně platných návrhových pravidel, která jsou nezbytná pro úspěšnou profesionální konstrukci elektronických zařízení, u nichž je dosahováno špičkových parametru ve smyslu: vysokých frekvencí a proudů, odolnosti proti rušení, nízké úrovni vyzařování, miniaturizace, minimalizace výrobních nákladů. Cílem není specializovat se na úzký okruh zařízení a systémů. Důraz je kladen na osvojení metodiky návrhu u zařízení obecně, a to praktickým způsobem s podporou moderních počítačových návrhových prostředků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B34PPN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B34PPN

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3800

Osnova přednášek:

1. Základní aspekty návrhu elektronických zařízení.

2. Technické požadavky na elektronická zařízení.

3. Vyrobitelnost, testovatelnost, bezpečnost, spolehlivost.

4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektronický návrh.

5. Zemnění, stínění, obecné požadavky na signál, přeslechy.

6. Počítačová podpora elektronického návrhu.

7. Návrh a topologie rychlých soustav.

8. Vnitřní napájecí systém rychlých soustav.

9. Návrh rychlých vnitřních sběrnicí.

10. Návrh a topologie vstupně-výstupních obvodů.

11. Topologie soustav se smíšenými signály.

12. Návrh výkonových soustav a řešení tepelné bilance.

13. Problematika velkých proudových hustot.

14. Návrhové trendy

Osnova cvičení:

1. Počítačová podpora elektronického návrhu - přehled návrhových systémů.

2. Zadání projektů.

3. Organizace a význam knihovních databází.

4. Počítačový návrh elektronických schémat.

5. Příprava schématu pro další zpracování.

6. Prostředky pro návrh morfologie elektronické soustavy.

7. Nastavení technologických parametrů návrhu.

8. Vzájemné prostorové vztahy součástek, topologie propojení.

9. Automatizace návrhu.

10. Podpůrné simulační nástroje.

11. EMC, integrita signálu, přeslechy, zemnění, stínění.

12. Tvorba konečných podkladů pro automatizovanou výrobu.

13. Vyhodnocení projektů.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Záhlava, V.: Metodika návrhu plošných spojů. Skripta ČVUT, Praha 2000

2. Záhlava, V.: OrCAD pro Windows. Praha: Grada Publishing. 1999

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2834
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12561004.html